Contact

Dr. iur. Harry Nötzli
Limmat­quai 52
8001 Zurich
Tele­phone +41 44 261 38 83
Fax +41 44 251 43 74
info@arbeitsrechtfachanwalt.ch

Dr. iur. Harry Nötzli, Certi­fied Specia­list SBA, is a part­ner at Zuerich Law Rechts­an­wälte in Zurich Zuerich Law Rechts­an­wälte.

Dr. iur. Harry Nötzli    |    Limmat­quai 52    |    8001 Zurich    |    Phone +41 44 261 38 83     |    Fax +41 44 251 43 74     |    E‑Mail